Dapatkan semua buku teks sekolah Tingkatan Satu yang disediakan secara percuma oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melalui platform Google Drive.

Lihat senarai penuh buku boleh dilihat di pautan berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/1VdNMRxiq5gAF5Y31RNbhomuDlZCsBJa8

Berikut adalah buku-buku yang tersedia untuk dimuat turun.

NoSubjekMuat Turun
1Al Balaghah Al Arabiah Li Al Soffi Al Thani Al ThanawiSTAM
2AlmutolaahWalinsyaSTAM
3Al-Mutolaah Wa Al-Insya Li Al-Soffi Al-Awal Al-ThanawiSTAM
4Al-Qutuf_Ad-Daniah_Fi_Al-Arudh_Al-ThaniSTAM
5Al-WajizFiAl-MirathLiAl-SoffiAL-ThalisAl-ThanawiSTAM
6Bughyatul Talibin Fi TajwidSTAM
7Fath Al-Mubdi_Al-AwwalSTAM
8FathulAlMubdiLiAlSoffiAlThalisThanawiSTAM
9IQNASTAM
10MutalaahSTAM
11Muzakirah Al-FiraqSTAM
12SorfAlMuyassarSTAM
13SyarahAl-MulawiAlaAl-SullamiFiAl-MantiqAl-SoffiAl-AwalAl-ThanawiSTAM
14SyarahAl_MulawiAlaAl_SullamiFiAl_MantiqAl_SoffiAl_Thani_ThanawiSTAM
15Syarah Ibnu Aqil Li Al-Soffi Al-Thalis Al-ThanawiSTAM
16Syarah Ibnu Aqil Li Al-Soffi Al-Thani Al-ThanawiSTAM
17Tafsir An-Nasafi_Al-ThalithSTAM
18Tafsir Al-Nasafi Li Al-Soffi Al-Awwal Al-ThanawiSTAM
19Tarikh Al-Adab NususuhuSTAM

Buku-buku teks Sekolah Menengah bagi tingkatan-tingkatan lain boleh didapati melalui pautan berikut:

Peralihan
Tingkatan 1Tingkatan 2Tingkatan 3
Tingkatan 4Tingkatan 5Tingkatan 6

Nota: Semua buku adalah Hak Cipta Kementerian Pendidikan Malaysia.