GET PANDAI APP NOW

ArticlesNews

Dasar Pendidikan Digital: Langkah Menuju Masa Depan Pendidikan Malaysia

Di era serba digital ini, pendidikan juga perlu beradaptasi dan berkembang. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah melancarkan Dasar Pendidikan Digital (DPD), yang merupakan langkah progresif menuju pembaharuan pendidikan di Malaysia. Kita akan mengupas isi-isi utama dasar ini untuk memahami bagaimana ia akan membentuk masa depan pendidikan di Malaysia.

Apa Itu Pendidikan Digital?

Pendidikan digital bukan sekadar tentang penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP). Ia lebih dari itu; ia melibatkan pengintegrasian pengetahuan, kemahiran, dan nilai yang berkaitan dengan teknologi digital secara kreatif dan inovatif. Tujuannya adalah untuk melahirkan generasi yang fasih dalam digital, yang mampu menggunakan teknologi bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk mengatasi cabaran masa depan.

Dasar Pendidikan Digital (DPD): Komitmen KPM

DPD merupakan pernyataan komitmen KPM untuk mengubah landskap pendidikan digital di Malaysia. Tujuannya ialah untuk melahirkan generasi yang tidak hanya fasih dalam teknologi digital, tetapi juga mampu bersaing di peringkat global. DPD ini juga selaras dengan pelbagai agenda nasional lain seperti Membangun Negara MADANI dan MyDIGITAL.

Perlunya Dasar Khusus untuk Pendidikan Digital

DPD dibentuk atas beberapa alasan penting.

  • Pertama, adalah untuk meningkatkan tahap kebestarian sekolah yang saat ini masih pada tahap sederhana.
  • Kedua, untuk mengatasi cabaran seperti kekurangan infrastruktur yang memadai dan isu tadbir urus.
  • Ketiga, untuk meningkatkan kompetensi digital murid yang masih berada pada tahap sederhana.
  • Keempat, untuk menangani kekurangan dalam kapasiti pengkomputeran dan peranti digital di sekolah.
  • Kelima, untuk mengatasi cabaran PdP yang timbul akibat pandemik COVID-19.

Hala Tuju DPD

DPD bertujuan untuk melahirkan generasi yang tidak hanya fasih digital, tetapi juga berdaya saing. Ini akan dicapai melalui pembangunan murid, pengupayaan pendidik dan pemimpin pendidikan, penguatan infrastruktur, serta melibatkan rakan strategik dalam ekosistem pendidikan.

Aspirasi DPD: Bagaimana Ia Akan Dicapai?

DPD mempunyai empat objektif utama, enam teras, 18 strategi, dan 41 inisiatif. Setiap teras ini bertujuan untuk mengatasi cabaran khusus dalam pendidikan digital, memerlukan komitmen berterusan dari semua pihak.

KERANGKA DASAR PENDIDIKAN DIGITAL

Dokumen Dasar Pendidikan Digital ini boleh dimuat turun dari laman KPM melalui pautan berikut

DPD merupakan langkah penting dalam usaha memodernisasi pendidikan di Malaysia. Dengan fokus pada teknologi dan inovasi, Malaysia bersiap sedia untuk melahirkan generasi yang bukan hanya cemerlang akademik, tetapi juga mahir dan kompeten dalam teknologi digital. Ini adalah langkah ke depan menuju masa depan pendidikan yang lebih cerah dan inklusif.

Komitmen Pandai Pada Dasar Pendidikan Digital

Pandai menyokong penuh Dasar Pendidikan Digital (DPD) yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Melalui inisiatif dan program-program yang dirancang, Pandai akan terus memastikan pelajar dan guru di Malaysia mendapat manfaat penuh teknologi digital dalam pendidikan. Pandai aktif bekerjasama dengan sekolah-sekolah untuk menyokong peningkatan infrastruktur dan infostruktur pendidikan digital. Komitmen ini mencerminkan visi Pandai yang berusaha untuk membentuk ekosistem pendidikan yang lebih interaktif, inklusif, dan berkesan, seiring dengan Dasar Pendidikan Digital ini.