GET PANDAI APP NOW

ArticlesPandai

Kepentingan Kelas Tambahan bagi Pelajar di Malaysia

Kelas tambahan adalah kelas yang diadakan di luar waktu sekolah biasa. Kelas tambahan biasanya diadakan untuk menambah atau mengulangi pengetahuan yang diperoleh di dalam kelas biasa. Ia juga dikenali sebagai kelas bimbingan, tuisyen atau kelas persediaan. Terdapat pelbagai jenis kelas tambahan iaitu peribadi, anjuran sekolah, atau pun atas talian e.g. Pandai! Kelas tambahan memang popular di kalangan pelajar di Malaysia. Kebanyakan pelajar sekolah di Malaysia menghadiri kelas tambahan bagi memperbaiki subjek-subjek yang mereka mungkin lemah. Kelas tambahan memainkan peranan yang penting dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar. Pelajar yang menghadiri kelas-kelas ini selalunya cenderung mendapat prestasi yang lebih baik dalam peperiksaan dan ujian.

Fungsi Kelas Tambahan

Mengulang Kaji Pelajaran

Seterusnya, kelas tambahan memberi peluang kepada pelajar untuk mengulangi dan memahami semula kandungan pelajaran. Pelajar dapat meminta penjelasan dan bantuan dari guru di dalam kelas tambahan. Selain itu, pelajar juga boleh membincangkan topik-topik tertentu dengan rakan-rakan sekelas dan membuat nota dan rujukan daripada sumber-sumber yang lebih banyak dan sesuai. Ini boleh membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap kandungan pelajaran dengan lebih berkesan.

Mengurangkan tekanan dan kebimbangan pelajar

Sekolah adalah tempat di mana pelajar terdedah kepada tekanan dan kebimbangan yang tinggi. Pelajar perlu menguruskan pelbagai tugasan dan aktiviti dalam masa yang singkat. Kelas tambahan memberi peluang kepada pelajar untuk mengurangkan tekanan di mana pelajar dapat berinteraksi dengan rakan-rakan sekelas dan guru dengan lebih mudah. Ini membantu mengurangkan kebimbangan dan membantu mereka merasa lebih selesa dan selamat.

Meningkatkan hubungan antara pelajar dan guru

Kelas tambahan juga boleh meningkatkan hubungan dan mencipta kepercayaan di antara pelajar dan guru dan. Guru dapat memberi perhatian yang lebih dan sesuai kepada pelajar dan membantu mereka mengatasi masalah yang mereka hadapi. Pelajar juga dapat membincangkan topik-topik tertentu dengan guru mereka dan meminta pandangan atau nasihat tentang progres pembelajaran dan cara untuk menambah baik .

Manfaat Kelas Tambahan

 1. Peluang untuk memperbaiki kelemahan
  Kelas tambahan memberikan peluang kepada pelajar untuk memperbaiki kelemahan mereka dalam pelajaran. Dalam persekitaran kelas tambahan, pelajar dapat menumpukan perhatian pada topik-topik tertentu yang mereka menghadapi masalah. Pelajar dapat mengulangi kandungan pelajaran dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Selain itu, pelajar dapat meminta bantuan dari guru dan rakan sekelas untuk membantu mereka mengatasi kelemahan mereka. Dengan cara ini, pelajar akan memperoleh kepercayaan diri yang lebih tinggi dalam menghadapi peperiksaan dan ujian.
 2. Meningkatkan minat pelajar dalam pelajaran
  Kelas tambahan juga dapat membantu menjana minat pelajar dalam pelajaran. Pelajar yang menghadiri kelas tambahan cenderung lebih tertarik dan teruja tentang pelajaran mereka. Mereka mempunyai lebih banyak masa untuk mempelajari kandungan pelajaran dan mengkaji topik-topik yang mereka minati dengan lebih mendalam. Ini membantu membangkitkan minat mereka dalam pelajaran dan membantu mereka mencapai kejayaan dalam bidang yang mereka minati.
 3. Memperbaiki prestasi akademik pelajar
  Dengan menghadiri kelas tambahan, pelajar dapat memperbaiki kelemahan mereka dalam pelajaran dan memperkukuhkan kekuatan mereka. Ini membantu mereka menghadapi peperiksaan dan ujian dengan lebih yakin dan yakin. Pelajar yang menghadiri kelas tambahan cenderung mempunyai prestasi akademik yang lebih baik daripada mereka yang tidak menghadiri kelas tambahan. Mereka dapat mencapai tahap kejayaan yang lebih tinggi dalam pelajaran mereka.
 4. Meningkatkan Keyakinan DIri
  Bukan itu sahaja, kelas tambahan dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar. Pelajar yang menghadiri kelas tambahan cenderung mempunyai keyakinan diri yang lebih tinggi dalam menghadapi pelajaran mereka. Mereka dapat menghadapi ujian dan peperiksaan dengan lebih yakin dan yakin, kerana mereka telah mengulang kandungan pelajaran dan memperbaiki kelemahan mereka. Ini membantu mereka mengekalkan tahap keyakinan diri yang tinggi dalam pelajaran mereka dan dalam hidup.
 5. Mengurangkan Tekanan Pelajar
  Akhir sekali, kelas tambahan membantu mengurangkan tekanan dan kebimbangan pelajar. Pelajar yang menghadiri kelas tambahan dapat menghabiskan masa mereka dengan lebih efektif di sekolah. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu di rumah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang tidak selesai di kelas. Ini membantu mengurangkan tekanan pada pelajar dan memberi mereka lebih banyak masa untuk bersantai dan berehat. Selain itu, pelajar yang menghadiri kelas tambahan cenderung lebih siap menghadapi ujian dan peperiksaan, yang membantu mengurangkan kebimbangan dan tekanan mereka.

Memilih Kelas Tambahan yang Sesuai

Namun, ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan sebelum memilih kelas tambahan. Pertama-tama, pastikan bahawa kelas tambahan yang dipilih mempunyai guru yang berkelayakan dan berpengalaman. Guru yang berkelayakan dapat memberi nasihat dan panduan yang tepat untuk membantu pelajar mencapai kejayaan akademik. Selain itu, pastikan bahawa kelas tambahan menawarkan kandungan pelajaran yang sesuai dengan keperluan pelajar.

Kedua, pastikan bahawa kelas tambahan mempunyai suasana pembelajaran yang menyokong dan menggalakkan. Pelajar harus merasa selesa dan selamat dalam kelas tambahan. Ini membantu mereka mengambil risiko dan menghadapi cabaran dengan lebih yakin dan yakin.

Ketiga, pastikan bahawa kelas tambahan tidak memberi beban yang terlalu besar pada pelajar. Pelajar masih memerlukan masa untuk berehat dan berekreasi. Terlalu banyak kelas tambahan boleh mengganggu kehidupan sosial dan fizikal pelajar.

Kita juga patut mengambil kira kesusaian platform yang digunakan terutama sekali di era pembelajaran digital. Terdapat juga kelas tambahan yang diadakan atas talian yang ada di Malaysia. Klik sini untuk maklumat lebih lanjut tentang kelas tambahan atas talian di Malaysia.

Kelas Tambahan di Malaysia

Jadi tidak dinafikan, kelas tambahan memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pencapaian akademik pelajar terutama sekali di Malaysia. Kelas tambahan memberikan peluang kepada pelajar untuk mengulangi dan memperbaiki kelemahan mereka dalam pelajaran. Selain itu, kelas tambahan juga membantu mengurangkan tekanan dan kebimbangan pelajar, meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan hubungan antara pelajar dan guru, meningkatkan kemahiran pembelajaran pelajar, dan banyak lagi. Oleh itu, penting bagi pelajar untuk menghadiri kelas tambahan untuk mencapai kejayaan dalam pelajaran mereka.

Log in or Sign Up at www.pandai.org 
Download Pandai App now via Google Play or App Store.
Follow us on our Social Media Now for more updates!
Facebook: @pandaiofficial
Instagram:@pandaiofficial
Twitter: @pandaiofficial
TikTok: @pandaiofficial
Blog: blog.pandai.org
#AchieveTogether

Related posts
CorporateNews

GOOD NEWS! Pandai Achieves ISO 27001:2022 Certification

PandaiProgram

FINALIST ANNOUNCEMENT & ANSWER REVEAL! - Brain Buster Challenge 2024

PandaiProgram

BRAIN BUSTER CHALLENGE: Unlock Your Mind and Solve The IMPOSSIBLE!

PandaiProgram

Pandai Nak Bagi Duit Raya RM100 - Ceria Ramadan Raya is BACK!